Lotta Jutler - Väggsmycken

Väggsmycken

miniatyrbild Jag har tagit fasta på den dekorativa betydelsen av ordet utsmyckning, och formar små och stora "Väggsmycken" i lergods.

miniatyrbild Jag pressar leran i plastiskt tillstånd och låter enkla geometriska former kontrastera mot lergodsets mjuka.

miniatyrbild Terrakottan är vitengoberad och sedan patinerad med äggtempera.

miniatyrbild Glasyren ligger likt ädelstenar med leran som infattning.

miniatyrbild Temat "Väggsmycken" kom till för att visa exempel på vad jag kan göra när det gäller utsmyckning av rum, offentliga och privat.

miniatyrbild Grundtanken har varit att skapa flexibla byggelement som talar tyst och skänker atmosfär genom en känsla av omsorg och kvalitet.

miniatyrbild Småplattorna kan kombineras i band, små eller stora grupper. De kan hängas en och en eller som här, monterade på armeringsnät.

miniatyrbild Måtten är anpassade till tegelstenens med tanke på att kunna fungera i en murad eller putsad vägg.

miniatyrbild Jag arbetar gärna med beställningar och att utveckla nya idéer i samråd med mina kunder.

miniatyrbild 1999 visades de fotograferade verken på en separatutställning på Konsthantverkshuset i Göteborg.

Copyright © 2004 Lotta Jutler.